Friday, July 8, 2011

Định nghĩa mới về "Giáo viên thành công"

Hai bài viết về lương giáo viên đăng trên tuyensinhvnn.com được các đồng nghiệp thảo luận sôi nổi. Trong một comment gần đây, một độc giả đã đưa ra một định nghĩa mới về "giáo viên thành công":
Các bạn có biết một người giáo viên thành công hiện nay được định nghĩa như thế nào không? Là người có 2 chân dài không bằng nhau, nhưng không phải chân phải và chân trái mà là chân ngoài và chân trong. Chân ngoài phải dài hơn chân trong (càng dài hơn bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu) thì mới sống được.
Chan dai chan ngan
Trong một còm men khác, một độc giả của tuyensinhvnn đã đưa ra một ngạn ngữ ấn tượng:
Sư phạm ơi! Người là dòng sông xanh cho bao kẻ khờ chết đuối!

Xem thêm: Lương giáo viên năm 2011: Sống mòn, khó đổi mới giáo dục / Lương giáo viên 2010 - liệu cơm gắp mắm.

No comments:

Post a Comment