Saturday, October 1, 2011

Một số bất đẳng thức hình học - Luận văn của thầy Hoàng Ngọc Quang

Một số bất đẳng thức hình học - Luận văn thạc sĩ Toán học của thầy Hoàng Ngọc Quang, Yên Bái.
Công trình được hoàn thành tại Đại học Khoa học - ĐH Thái Nguyên năm 2011. Tác giả gửi đăng trên tuyensinhvnn.com.
Tải bản PDF 120 trang tại đây: Luan van "Mot so bat dang thuc hinh hoc" - Hoang Ngoc Quang

No comments:

Post a Comment