Monday, October 10, 2011

Đề thi HSG tỉnh Đồng Tháp - vòng 1 - năm 2011-2012

Đề thi HSG tỉnh Đồng Tháp - vòng 1 - năm 2011-2012, chia sẻ bởi thành viên của diễn đàn boxmath.
Xem đề thi trực tiếp dưới đây.
1. Download đề thi tại đây: De thi hoc sinh gioi Dong Thap 2011-2012 (vong 1).
2. Download đáp án tại đây: Đáp án đề thi vòng 1 học sinh giỏi Đồng Tháp
Đề thi HSG tỉnh Đồng Tháp, vòng 1, năm 2011-2012
ĐÁP ÁN tại đây: LINK DOWNLOAD DAP AN DE THI HSG DONG THAP 2012

No comments:

Post a Comment