Sunday, October 9, 2011

Ma trận đề chương 1 Giải tích 12 và đề kiểm tra mẫu có đáp án

2. Ngay sau bộ tài liệu ma trận đề + đề + đáp án của thầy Nguyễn Trung Dũng được đăng tải, thầy Nguyễn Bá Tuấn - THPT Xuân Thọ - Đồng Nai đã gửi đến tuyensinhvnn bộ ma trận đề + đề kiểm tra + đáp án chương 1, Giải tích 12.
Tải file của thầy Tuấn ở đây: Download MA TRAN + DE KT + DAP AN (Bộ 2)
1. Ma trận đề chương 1 Giải tích 12 và đề kiểm tra mẫu có đáp án. Biên soạn bởi thầy Nguyễn Trung Dũng, Tổ Toán - TRƯỜNG THPT TAM PHƯỚC - Đồng Nai.
ma trận + đề kiểm tra + đáp án chương 1 Giải tích 12
Được chia sẻ bằng file word nên các thầy cô giáo tiện trong việc tham khảo, chỉnh sửa. Tải ma trận + đề kiểm tra + đáp án chi tiết ở đây của thầy Dũng: LINK DOWNLOAD (Bộ 1).

P.S: Các thầy cô muốn gửi đề kiểm tra của mình để đăng tải trên bài viết này xin gửi mail đến chúng tôi, xem mục bạn đọc gửi bài.

No comments:

Post a Comment