Monday, October 24, 2011

Đề thi thử ĐH 2012 có đáp án (môn Toán, Lý, Hóa)

Tags: de thi thu dh 2012, de thi thu dai hoc 2012, de thi thu dh mon ly 2012, de thi thu dh mon hoa 2012, de thi thu dh co dap an
Tổng hợp các đề thi thử ĐH 2012 có đáp án môn Toán, môn Lý, môn Hóa khối A, khối B từ các trường THPT và trung tâm luyện thi trên cả nước.
de thi thu dh 2012, de thi thu dai hoc mon Toan 2012, co dap an

I. Đề thi thử ĐH 2012 môn Toán có đáp án:

Mở đầu là đề thi của trường THPT Tam Dương, Vĩnh Phúc. Đề thi được ra vào giữa học kì 1 nên chưa có các bài toán về tích phân, số phức, pp tọa độ trong không gian. Các phần còn lại như cấu trúc đề thi ĐH những năm gần đây. Tải đề thi này với đáp án chi tiết:
1. Download De thi thu DH mon Toan - THPT Tam Duong, Vinh Phuc
2. Bộ 30 đề thi thử Đại học môn Toán năm 2012 theo cấu trúc - Văn Phú Quốc
3. Đề thi thử ĐH 2012 môn Toán - chuyên Hạ Long (có đáp án)
4. Đề thi Đại học 2012 môn Toán - Triệu Sơn 4, Thanh Hóa - có đáp án
5. Đề thi thử môn Toán của trường chuyên Khoa Học Tự Nhiên Hà Nội (2012)
6. Đề thi thử môn Toán 2012 của trường Thuận Thành 1, Bắc Ninh
7. Đề thi thử môn Toán khối A, B có đáp án (Đô Lương 4, Nghệ An)
8. 40 đề thi thử đại học 2012 môn Toán (bổ sung từ bộ 30 đề)
9. ĐÁP ÁN 40 đề thi thử môn Toán 2012 của thầy Văn Phú Quốc
10. Đề thi thử môn Toán khối A, B trường Ngô Sĩ Liên, Bắc Giang
11. Đề thi, đáp án môn Toán khối A năm 2012 (THPT Nguyễn Đức Mậu, Nghệ An)
12. Đề khảo sát chất lượng ôn thi đại học khối A, B, C, D - Thuận Thành I
13. Đề thi Đại học môn Toán khối A B D 2012 - THPT Lương Tài 2, Bắc Ninh
14. Đề thi thử môn Toán có đáp án của trường Tĩnh Gia 1 - Thanh Hóa
15. 5 đề thi thử môn Toán KHỐI D 2012 có đáp án
16. 6 đề thi thử đại học khối A năm 2012 môn Toán (mới, có đáp án)
17. Đề thi thử môn Toán khối A B D chuyên Nguyễn Huệ (lần 4 năm 2012, đáp án)

II. Đề thi thử ĐH 2012 môn Lý có đáp án:

1. Bộ 5 đề thi thử Đại học môn Lý 2012 có đáp án (word)
2. Đề thi thử Đại học môn Lý năm 2012 trường Thuận Thành 1, Bắc Ninh
3. Đề thi môn Vật Lý lần 2, Thuận Thành 1, Bắc Ninh (có đáp án)
Bộ đề thi thử môn Vật lý đã đăng năm 2011: XEM & DOWNLOAD

III. Đề thi thử ĐH 2012 môn Hóa có đáp án:

1. Đề thi thử Đại học môn Hóa năm 2012 (Thuận Thành 1, Bắc Ninh)
2. Đề thi thử môn Hóa khối A, B trường Ngô Sĩ Liên, Bắc Giang
3. Đề thi môn Hóa học lần 2, Thuận Thành 1, Bắc Ninh
Bộ đề thi thử môn Hóa đã đăng trước đây: XEM & DOWNLOAD
(tiếp tục cập nhật)
Đã đăng (2011, NHIỀU ĐỀ): ĐỀ THI THỬ ĐH 2011 MÔN TOÁN, LÝ, HÓA, SINH

No comments:

Post a Comment