Monday, October 10, 2011

Đề thi học sinh giỏi tỉnh Phú Thọ năm 2010-2011 và đáp án

Đề thi học sinh giỏi tỉnh Phú Thọ năm 2010-2011 và đáp án chi tiết: Download.
Riêng đề thi, các bạn có thể xem trực tiếp trong ảnh sau:
Đề thi học sinh giỏi tỉnh Phú Thọ , 2010-2011, đáp án thi học sinh giỏi

No comments:

Post a Comment