Friday, October 7, 2011

Đề cương ôn tập Toán 10, học kì 1 năm học 2011-2012

De cuong on tap Toan 10 hoc ki 1 nam hoc 2011-2012
Đề cương ôn tập Toán 10, học kì 1 năm học 2011-2012, sưu tầm và biên soạn bởi thầy Lê Trần Thanh Dũng. Tài liệu được chia sẻ bằng file word nên các giáo viên Toán có thể bổ sung, chỉnh sửa thành một đề cương hoàn chỉnh hơn.
Tải file word tại đây: Download.

Xem thêm: Đề cương Toán 10, học kì 1, 2010-2011 / Đề cương ôn tập Toán 11 học kì 1 năm 2010-2011.

No comments:

Post a Comment