Monday, October 3, 2011

Đề môn Toán thi vào lớp chất lượng cao ĐHSP Hà Nội 2011-2012

Đề môn Toán thi vào lớp chất lượng cao ĐHSP Hà Nội 2011-2012, gồm 2 vòng, được thi vào tháng 9 vừa rồi. Chi tiết xem 2 ảnh dưới.
Đề thi môn Toán - Vòng 1
Đề thi môn Toán vòng 2

No comments:

Post a Comment