Tuesday, October 11, 2011

Bài tập KHẢO SÁT HÀM SỐ luyện thi Đại học 2012

Bài tập KHẢO SÁT HÀM SỐ luyện thi Đại học 2012, gồm các bài tập nâng cao theo từng chủ đề: cực trị, đơn điệu, giá trị lớn nhất, nhỏ nhất, sự tiếp xúc, tương giao của hai đồ thị,... Giáo viên và học sinh có thể dùng để ôn thi chuyên đề khảo sát hàm số và các bài toán liên quan.
Bài tập KHẢO SÁT HÀM SỐ , luyện thi Đại học 2012
Sưu tầm và biên soạn bởi thầy Văn Phú Quốc (GV.ĐH Quảng Nam), tác giả gửi cho tuyensinhvnn từ rất lâu nhưng hôm nay mới biên tập và xuất bản được. Tải file PDF: DOWNLOAD KSHS LTDH 2012.

Xem thêm: 33 dạng Toán khảo sát hàm số / Bài toán liên quan khảo sát hàm số - phần 1 / Bài toán liên quan khảo sát hàm số - phần 2 / 50 câu hỏi phụ khảo sát hàm số có lời giải

No comments:

Post a Comment