Thursday, March 22, 2012

Tổ hợp và bất đẳng thức luyện thi Olympic Toán 30-4

Đề thi Olympic Toán 30/4 cho học sinh lớp 10 gồm 6 chủ đề: PT-HPT-BPT; SỐ HỌC; PHƯƠNG TRÌNH HÀM (TRÊN N, Z, Q), TỔ HỢP, HÌNH PHẲNG, BẤT ĐẲNG THỨC. Thầy Văn Phú Quốc (ĐH Quảng Nam) đã soạn từng chuyên đề và gửi đăng trên www.tuyensinhvnn.com.
Bài viết này sẽ tiếp tục giới thiệu 2 chuyên đề luyện thi Olympic Toán 10 - Tổ hợp và Bất đẳng thức. Tải về (file PDF): Download.

Các chủ đề đã đăng: Phương trình, Hệ phương trình, Bất phương trình / Số học và Phương trình hàm

No comments:

Post a Comment