Monday, March 26, 2012

Đề khảo sát chất lượng ôn thi đại học khối A, B, C, D - Thuận Thành I, Bắc Ninh

Thầy giáo Nguyễn Hữu Thanh vừa gửi cho tuyensinhvnn.com bộ đề khảo sát chất lượng ôn thi đại học khối A, B, C, D (lần 2, thi ngày 24/3/2012) của trường THPT Thuận Thành I, Bắc Ninh.
Chúng tôi sẽ biên tập và upload lần lượt các đề và đáp án môn Toán, Lý, Hóa, Sinh, Văn, Sử, Địa, Tiếng Anh.
1. Đầu tiên là đề và đáp án môn Toán khối A, B, D: Download.
2. Đề thi thử môn Lý khối A và đáp án: Download
3. Đề thi thử môn Hóa khối A, B : Download
4. Đề thi thử ĐH môn Sinh khối B 2012 (có đáp án): Download
5. Đề thi thử ĐH môn Tiếng Anh khối D 2012 (có đáp án): Download
6. Đề thi thử môn VĂN, SỬ, ĐỊA khối C 2012 (có đáp án): Download
de khao sat chat luong mon toan, on thi dai hoc 2012

Xem thêm: Đề thi thử ĐH 2012 có đáp án (môn Toán, Lý, Hóa)

No comments:

Post a Comment