Monday, March 19, 2012

Bài tập Phương trình hàm và Số học ôn thi Olympic 30/4

Thầy Văn Phú Quốc, GV ĐH Quảng Nam vừa gửi cho www.tuyensinhvnn.com loạt chuyên đề ôn thi Olympic 30/4 toàn miền Nam cho học sinh lớp 10.
phuong trinh ham, olympic 30/4
1. Bài tập Phương trình hàm ôn thi Olympic 30/4 (lớp 10): Download
2. Bài tập Số học ôn thi Olympic 30/4 (có hướng dẫn giải): Download

Đã đăng: Bài tập Phương trình, Hệ phương trình, Bất phương trình luyện thi Olympic 30/4 (lớp 10)

No comments:

Post a Comment