Thursday, March 1, 2012

Đề thi thử môn Toán, môn Hóa khối A B trường Ngô Sĩ Liên, Bắc Giang

1. Đề thi thử môn Toán khối A, B trường Ngô Sĩ Liên, Bắc Giang. Sưu tầm và đưa ra lời giải (đáp án) bởi thầy Hoàng Văn Huấn. Tác giả gửi đăng trên tuyensinhvnn.com: Download Mon Toan
2. Đề thi thử môn HÓA khối A, B trường Ngô Sĩ Liên, Bắc Giang (4 mã đề, có đáp án): Download Mon Hoa

Xem thêm: Đề thi thử ĐH 2012 có đáp án (môn Toán, Lý, Hóa)

No comments:

Post a Comment