Wednesday, March 21, 2012

Các Môn Thi Tốt Nghiệp Năm 2012 (THPT & Bổ Túc)

Tags: 6 môn thi tốt nghiệp năm 2012, Các môn thi tốt nghiệp năm 2012, Mon Thi Tot Nghiep THPT Nam 2012.

1. Đối với hệ giáo dục THPT

Các môn thi tốt nghiệp THPT năm 2012 đã được Bộ Giáo dục - Đào tạo công bố bao gồm: Toán, Ngữ Văn, Ngoại Ngữ, Hóa học, Lịch sử, Địa lý.
Những nơi không đủ điều kiện thi môn Ngoại ngữ sẽ thi môn thay thế là môn Vật lý.

2. Đối với hệ Bổ túc (GDTX)

Học sinh hệ Giáo dục thường xuyên (Bổ túc) sẽ thi Toán, Ngữ Văn, Vật lý, Hóa học, Lịch sử, Địa lý.

Các môn Vật lý, Hóa học, Ngoại ngữ sẽ thi theo hình thức trắc nghiệm; các môn Toán, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý sẽ thi theo hình thức tự luận.
6 môn thi tốt nghiệp năm 2012, môn thi tốt nghiệp thpt năm 2012
Chúng ta hãy nhìn lại lịch sử 6 môn thi TN THPT trong 5 năm gần đây:
2011: Toán, Ngữ Văn, Ngoại Ngữ, Vật Lý, Sinh học, Địa lý.
2010: Toán, Ngữ Văn, Ngoại Ngữ, Hóa học, Lịch sử, Địa lí.
2009: Toán, Ngữ Văn, Ngoại Ngữ, Vật lý, Sinh học, Địa lý.
2008: Toán, Ngữ Văn, Ngoại Ngữ, Vật lí, Sinh học, Lịch sử.
2007: Toán, Ngữ Văn, Ngoại Ngữ, Vật Lý, Hóa Học, Lịch Sử.
Như vậy, ngoài 3 môn bắt buộc (Toán, Văn, NN) thì số lần xuất hiện của môn Vật lí là lớn nhất (4); Lịch sử, Địa lí, Sinh học - mỗi môn có 3 lần xuất hiện; Hóa học chỉ có mặt 2 lần trong 5 năm vừa rồi.
Các môn thi tốt nghiệp THPT năm 2012 là: Toán, Ngữ Văn, Ngoại Ngữ, Hóa học, Lịch sử, Địa lý. (Bộ công bố đầu giờ chiều 23/3/2012).

Xem thêm: Tài liệu ôn thi tốt nghiệp THPT năm 2012 (môn Toán) / Đề cương Ôn thi Tốt nghiệp năm 2012 môn Toán / Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2012 (môn Toán)

No comments:

Post a Comment