Sunday, January 1, 2012

Ứng dụng lý thuyết Galois trong phép dựng hình (Tiểu luận)

Tiểu luận "Ứng dụng lý thuyết Galois trong phép dựng hình" của Hà Duy Nghĩa, Cao học Quy Nhơn, khóa 11.
Ung dung ly thuyet Galois, dung hinh
Tiểu luận đã chứng minh điều kiện đủ của việc chia đường tròn thành n phần bằng nhau. Từ đó, áp dụng để giải quyết các bài toán dựng hình: chia 3 một góc, dựng ngũ giác đều, 15-giác đều, 17-giác đều,...
Tải về tại đây: Download Ung dung Galois trong bai toan dung hinh.

Xem thêm: Cách dựng ngũ giác đều / Dựng đa giác đều 17 cạnh / Giáo trình Lý thuyết Galois

No comments:

Post a Comment