Tuesday, January 3, 2012

Đề thi Đại học 2012 môn Toán - Triệu Sơn 4, Thanh Hóa - có đáp án

Đề thi thử Đại học 2012 môn Toán (có đáp án chi tiết) của trường Triệu Sơn 4, Thanh Hóa. Mặc dù chưa có các phần chưa học ở học kì 2 của chương trình 12 nhưng đề thi khá hay, có thể giúp học sinh kiểm tra tôt kiến thức đã học của mình. Đáp án được soạn thảo công phu, biểu điểm chi tiết.
de thi dai hoc 2012, mon toan, co dap an

Tải đề và đáp án ở đây: De thi Dai hoc 2012 co dap an - Trieu Son 4.

Xem thêm: Đề thi thử ĐH năm 2012 có đáp án (môn Toán, Lý, Hóa)

No comments:

Post a Comment