Monday, January 30, 2012

Toàn Bộ Đề Thi Đại Học, Cao Đẳng Khối A B C D (Có Đáp Án)

Bài viết này sẽ tuyển tập toàn bộ đề thi Đại học, Cao đẳng khối A B C D có đáp án của Bộ Giáo dục - Đào tạo.

I. Tuyển tập Đề thi ĐẠI HỌC khối A, B, C, D và đáp án của Bộ

Kỳ thi Tuyển sinh Đại học được thi theo phương thức 3 chung từ năm 2002. Tất cả các thi sinh của kì thi này đều phải thi chung 1 đề. Dưới đây là đề thi chính thức và đáp án của Bộ GD-ĐT.
Lưu ý khi tải file: Password download (nếu có) là tuyensinhvnn.com

A. Đáp án đề thi ĐẠI HỌC khối A của Bộ

Khối A gồm 3 môn: Toán, Vật lý, Hóa học
 1. Đáp án đề thi Đại học khối A năm 2002 của Bộ
 2. Đáp án đề thi Đại học khối A năm 2003 của Bộ
 3. Đáp án đề thi Đại học khối A năm 2004 của Bộ
 4. Đáp án đề thi Đại học khối A năm 2005 của Bộ
 5. Đáp án đề thi Đại học khối A năm 2006 của Bộ
 6. Đáp án đề thi Đại học khối A năm 2007 của Bộ
 7. Đáp án đề thi Đại học khối A năm 2008 của Bộ
 8. Đáp án đề thi Đại học khối A năm 2009 của Bộ
 9. Đáp án đề thi Đại học khối A năm 2010 của Bộ
 10. Đáp án đề thi Đại học khối A năm 2011 của Bộ

B. Đáp án đề thi ĐẠI HỌC khối B của Bộ

Khối B gồm 3 môn: Toán, Hóa học, Sinh học
 1. Đáp án đề thi Đại học khối B năm 2002 của Bộ
 2. Đáp án đề thi Đại học khối B năm 2003 của Bộ
 3. Đáp án đề thi Đại học khối B năm 2004 của Bộ
 4. Đáp án đề thi Đại học khối B năm 2005 của Bộ
 5. Đáp án đề thi Đại học khối B năm 2006 của Bộ
 6. Đáp án đề thi Đại học khối B năm 2007 của Bộ
 7. Đáp án đề thi Đại học khối B năm 2008 của Bộ
 8. Đáp án đề thi Đại học khối B năm 2009 của Bộ
 9. Đáp án đề thi Đại học khối B năm 2010 của Bộ
 10. Đáp án đề thi Đại học khối B năm 2011 của Bộ

C. Đáp án đề thi ĐẠI HỌC khối C của Bộ

Khối C gồm 3 môn: Ngữ Văn, Lịch sử, Địa lý
 1. Đáp án đề thi Đại học khối C năm 2002 của Bộ
 2. Đáp án đề thi Đại học khối C năm 2003 của Bộ
 3. Đáp án đề thi Đại học khối C năm 2004 của Bộ
 4. Đáp án đề thi Đại học khối C năm 2005 của Bộ
 5. Đáp án đề thi Đại học khối C năm 2006 của Bộ
 6. Đáp án đề thi Đại học khối C năm 2007 của Bộ
 7. Đáp án đề thi Đại học khối C năm 2008 của Bộ
 8. Đáp án đề thi Đại học khối C năm 2009 của Bộ
 9. Đáp án đề thi Đại học khối C năm 2010 của Bộ
 10. Đáp án đề thi Đại học khối C năm 2011 của Bộ

D. Đáp án đề thi ĐẠI HỌC khối D của Bộ

Khối D gồm 3 môn: Toán, Ngữ Văn, Ngoại Ngữ
 1. Đáp án đề thi Đại học khối D năm 2002 của Bộ
 2. Đáp án đề thi Đại học khối D năm 2003 của Bộ
 3. Đáp án đề thi Đại học khối D năm 2004 của Bộ
 4. Đáp án đề thi Đại học khối D năm 2005 của Bộ
 5. Đáp án đề thi Đại học khối D năm 2006 của Bộ
 6. Đáp án đề thi Đại học khối D năm 2007 của Bộ
 7. Đáp án đề thi Đại học khối D năm 2008 của Bộ
 8. Đáp án đề thi Đại học khối D năm 2009 của Bộ
 9. Đáp án đề thi Đại học khối D năm 2010 của Bộ
 10. Đáp án đề thi Đại học khối D năm 2011 của Bộ

II. Tuyển tập Đề thi CAO ĐẲNG khối A, B, C, D và đáp án của Bộ

Kỳ thi Tuyển sinh CAO ĐẲNG được thi chung đề từ năm 2008. Đề thi và đáp án dưới đây là của Bộ GD-ĐT.

A. Đáp án đề thi CAO ĐẲNG khối A của Bộ

Khối A Cao đẳng gồm 3 môn: Toán, Vật lý, Hóa học
 1. Đáp án đề thi CAO ĐẲNG khối A năm 2008 của Bộ
 2. Đáp án đề thi CAO ĐẲNG khối A năm 2009 của Bộ
 3. Đáp án đề thi CAO ĐẲNG khối A năm 2010 của Bộ
 4. Đáp án đề thi CAO ĐẲNG khối A năm 2011 của Bộ

B. Đáp án đề thi CAO ĐẲNG khối B của Bộ

Khối B Cao đẳng gồm 3 môn: Toán, Sinh học, Hóa học
 1. Đáp án đề thi CAO ĐẲNG khối B năm 2008 của Bộ
 2. Đáp án đề thi CAO ĐẲNG khối B năm 2009 của Bộ
 3. Đáp án đề thi CAO ĐẲNG khối B năm 2010 của Bộ
 4. Đáp án đề thi CAO ĐẲNG khối B năm 2011 của Bộ

C. Đáp án đề thi CAO ĐẲNG khối C của Bộ

Khối C Cao đẳng gồm 3 môn: Văn, Sử, Địa
 1. Đáp án đề thi CAO ĐẲNG khối C năm 2008 của Bộ
 2. Đáp án đề thi CAO ĐẲNG khối C năm 2009 của Bộ
 3. Đáp án đề thi CAO ĐẲNG khối C năm 2010 của Bộ
 4. Đáp án đề thi CAO ĐẲNG khối C năm 2011 của Bộ

D. Đáp án đề thi CAO ĐẲNG khối D của Bộ

Khối D Cao đẳng gồm 3 môn: Toán, Văn, Ngoại Ngữ
 1. Đáp án đề thi CAO ĐẲNG khối D năm 2008 của Bộ
 2. Đáp án đề thi CAO ĐẲNG khối D năm 2009 của Bộ
 3. Đáp án đề thi CAO ĐẲNG khối D năm 2010 của Bộ
 4. Đáp án đề thi CAO ĐẲNG khối D năm 2011 của Bộ

No comments:

Post a Comment