Thursday, January 5, 2012

Thăm dò: Bạn yêu hay ghét Hiệu trưởng của bạn?

Chúng tôi mở cuộc thăm dò này để xem xem độc giả của tuyensinhvnn (phần lớn là giáo viên, học sinh, sinh viên) có tình cảm thế nào với Hiệu trưởng của trường các bạn. Mong các bạn vui lòng bỏ chút thời gian để nêu lên ý kiến của mình. (Đã hết hạn bình chọn).
Kết quả điều tra sau 24h (1 ngày) trên tuyensinhvnn.com:
hieu truong
Chỉ có 24,23% số người được hỏi tỏ ra yêu mến, cảm phục hiệu trưởng. Còn lại là "ghét cay ghét đắng" và "không yêu không ghét" (kiểu như không quan tâm hiệu trưởng là ai, hiệu trưởng có tồn tại hay không).
Ai có ý kiến khác và có những nhận xét cụ thể chi tiết hơn thì đề nghị nêu ở phần nhận xét (comment).

No comments:

Post a Comment