Monday, January 9, 2012

Số phức và ứng dụng trong Hình học - Cao Minh Quang

Sáng kiến kinh nghiệm: Số phức và ứng dụng trong Hình học của thầy Cao Minh Quang, THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, Vĩnh Long. Tài liệu được bạn Nam Tran sưu tầm và gửi đăng trên tuyensinhvnn.com.
so phuc va ung dung, thay cao minh quang
Đề tài gồm 3 chương:
Chương 1. Định nghĩa và các phép toán.
Chương 2. Số phức và hình học
Chương 3. Tích thực và tích phức của các số phức
Tải SKKN "Số phức và ứng dụng" của thầy Cao Minh Quang: So phuc va ung dung

ĐÃ ĐĂNG: Bài tập số phức có lời giải / Các dạng Toán về số phức (Ôn thi Đại học) / Số phức từ A tới Z - Titu Andreescu

No comments:

Post a Comment