Sunday, April 22, 2012

Đề thi thử môn Toán có đáp án của trường Tĩnh Gia 1 - Thanh Hóa

Đề thi thử môn Toán có đáp án của trường Tĩnh Gia 1 - Thanh Hóa (lần thứ 2). Thầy Lê Thanh Bình gửi đăng trên tuyensinhvnn.com: Download.
de thi thu dai hoc mon toan 2012, trường thpt tĩnh gia 1 thanh hóa
Đề thi (chụp màn hình), bản in đề và đáp án chi tiết download ở trên.
Xem thêm: Đề thi thử ĐH 2012 có đáp án (môn Toán, Lý, Hóa)

No comments:

Post a Comment