Monday, April 30, 2012

Đáp án đề thi HK2 môn Toán 12 trường chuyên Hà Nội - Amsterdam

Bài viết này sẽ giới thiệu đề thi học kì 2 môn Toán lớp 12 trường chuyên Hà Nội - Amsterdam có đáp án (năm học 2011-2012).
Với thời lượng 150 phút thì đề này được xem là vừa sức với học sinh. Tải về tại đây (file PDF): Download

No comments:

Post a Comment