Thursday, February 9, 2012

40 đề thi thử đại học 2012 môn Toán (bổ sung từ bộ 30 đề)

Trong bài viết đề thi thử đại học 2012 của thầy Văn Phú Quốc, chúng tôi đã giới thiệu 30 đề thi không có đáp án. Gần đây, thầy Quốc đã bổ sung 10 đề để hoàn thiện bộ 40 de thi thu dai hoc 2012 môn Toán. Bộ đề này vẫn chưa có đáp án. Thầy Quốc sẽ đăng tải đáp án sau (trên tuyensinhvnn.com).
Tải về (download) bộ 40 đề này: Download 40 de luyen thi dai hoc 2012 . ĐÁP ÁN đã có ở đây: XEM và TẢI VỀ
de thi thu dai hoc 2012, đề thi thử đại học 2012 môn toán
Đề số 40 trong bộ 40 de thi thu dai hoc 2012 mon toan

Đã đăng: 30 đề thi thử đại học 2012 / Đề thi thử ĐH 2012 có đáp án (môn Toán, Lý, Hóa)

No comments:

Post a Comment