Wednesday, December 14, 2011

Đề thi học kì 1 TOÁN 10 (nâng cao) trường phổ thông năng khiếu Tp.HCM

Đề thi học kì 1 TOÁN 10 (nâng cao) trường phổ thông năng khiếu Tp.HCM năm học 2011-2012. Được gửi đến tuyensinhvnn.com từ bạn Nguyễn Hoàng Phúc (hoangphuckh1996). File ở dạng hình ảnh.
Kỳ thi đã diễn ra vào ngày 13/12/2011.
De thi hoc ki 1, Toan 10, Pho thong nang khieu Tp. HCM
Đề thi HK1 Toán 10, PTNK Tp. HCM, 2011-2012

No comments:

Post a Comment