Monday, November 14, 2011

Nguyên hàm, tích phân hàm phân thức hữu tỉ (biến đổi nâng cao)

tich phan ham huu ti, nguyen ham ham phan thuc huu ti, tran phuong
Bài viết giới thiệu 2 chuyên đề của thầy giáo Trần Phương mà tuyensinhvnn sưu tầm được:
1. Nguyên hàm hàm phân thức hữu tỉ (biến đổi nâng cao): Download
2. Tích phân hàm hữu tỉ, lý thuyết - ví dụ - bài tập: Download

No comments:

Post a Comment