Saturday, September 24, 2011

Chạy song song hai tên miền tuyensinhvnn.com và math.com.vn


Chúng tôi xin thông báo đến quý độc giả:
Kể từ hôm nay, weblog Toán học Việt Nam sẽ được chạy song song bằng 2 tên miền: tuyensinhvnn.comMATH.COM.VN với 2 giao diện hoàn toàn khác nhau. tuyensinhvnn dùng giao diện mới (V6), còn MATH.COM.VN sẽ giữ lại giao diện thời hoàng kim (V5).
Nội dung mới sẽ được cập nhật đồng thời trên 2 trang web vừa nêu. Tuy nhiên, các comment ở mỗi trang có thể khác nhau.

No comments:

Post a Comment